ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Κλασσικές Σπουδές

Το Δημοτικό Ωδείο Ασπροπύργου είναι αναγνωρισμένο από το κράτος και η λειτουργία του εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η νομοθεσία για τη λειτουργία των Ωδείων (Β.Δ. 11/11/1957, ΦΕΚ 229/Α/1957) αναγνωρίζει μόνο το Τμήμα Κλασικών Σπουδών, χορηγώντας στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους τίτλους σπουδών (Πτυχία ή Διπλώματα) θεωρημένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την προοπτική της διδασκαλίας ή της σολιστικής καριέρας. Οι τίτλοι αυτοί αποκτούνται μετά από απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον επιτροπής που διορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η νομοθεσία για τη λειτουργία των Ωδείων ορίζει για όλα τα όργανα τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης σε κάθε τάξη. Μέγιστος χρόνος παραμονής σε τάξη, ανάλογα με την απόδοση του σπουδαστή, είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίσης με το μισό του ελάχιστου χρόνου.

Ως πλήρες σχολικό έτος θεωρείται το άθροισμα δύο συνεχών εξαμήνων. Από την ημερομηνία εγγραφής του και ανά δύο εξάμηνα, κάθε σπουδαστής προσέρχεται σε εξετάσεις επιθεώρησης, είτε την θερινή περίοδο (Ιούνιο), είτε την χειμερινή (Ιανουάριο – Φεβρουάριο). Επαναληπτικές εξετάσεις γίνονται το Σεπτέμβριο ενώ Κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται μόνο το μήνα Οκτώβριο. Στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος σπουδαστές που είτε δεν έχουν εγγραφεί μέχρι τότε σε ωδείο, αλλά έχουν διδαχτεί κατ’ οίκον, είτε που έχουν διακόψει τις σπουδές τους για περισσότερο από 2 έτη.

Οι σπουδές των οργάνων χωρίζονται σε 4 τάξεις – επίπεδα: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση και Ανωτέρα. Όταν ένας σπουδαστής ολοκληρώσει την ύλη μιας τάξης, προσέρχεται σε προαγωγικές εξετάσεις για αλλαγή τάξης.

Διάρκεια ατομικού μαθήματος σε κάθε τάξη: 

 • Προκαταρκτική: ανά εβδομάδα 40 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 20λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες).
 • Κατωτέρα: ανά εβδομάδα 40 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 20λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες).
 • Μέση: ανά εβδομάδα 60 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 30λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες).
 • Ανωτέρα: ανά εβδομάδα 80 λεπτά συνεχόμενα, ή δύο 40λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες).
 • Ανώτερα Θεωρητικά: 60 – 120 λεπτά την εβδομάδα, ανάλογα με το αντικείμενο που διδάσκεται.

Στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών περιλαμβάνονται οι παρακάτω Σχολές:

 Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

 Σχολή Εγχόρδων

 Σχολή Κιθάρας

 Σχολή Κλασικών Κρουστών

 Σχολή Μονωδίας

 Σχολή Πνευστών

 Σχολή Πιάνου

 Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

Ειδικό Αρμονίας

 •  Διάρκεια σπουδών: 3 έτη.
 •  Γενικά μαθήματα: Σολφέζ (5 τάξεις), Πιάνο (έως Μέση), Στοιχεία Αντίστιξης, Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (2 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
 •  Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον επιτροπής.
 • Οι υποψήφιοι εισάγονται στο Α’ ή Β’ έτος Αρμονίας μετά από κατατακτήριες εξετάσεις κάθε Οκτώβριο και θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον την Γ’ Θεωρία και το τρίτο Σολφέζ.

Ωδική

 • Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.
 • Γενικά μαθήματα: Αρμονία (3 τάξεις), Πιάνο (έως Μέση), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
 •  Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον επιτροπής.
 • Στη Σχολή Ωδικής εγγράφονται οι πτυχιούχοι Φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Αντίστιξη

 •  Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.
 •  Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως και Β΄ Μέση), Οργανογνωσία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
 •  Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον επιτροπής.
 • Στη Σχολή Αντίστηξης εγγράφονται οι πτυχιούχοι Φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Φούγκα

 •  Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.
 •  Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως και Γ ‘ Μέση), Ενορχήστρωση.
 •  Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον επιτροπής.
 • Στη Σχολή Φούγκας εγγράφονται οι πτυχιούχοι Φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Σύνθεση

 •  Διάρκεια σπουδών: 4 έτη.
 •  Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Διπλωματικές απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον επιτροπής.
 • Στη Σχολή Σύνθεσης εγγράφονται οι πτυχιούχοι Φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Σχολή Εγχόρδων

Βιολί

 • Διάρκεια σπουδών:  11 ή 12 έτη (Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 χρόνια, Ανωτέρα 3 ή 4 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Εκ πρώτης όψης ανάγνωση (2 έτη, αρχίζοντας από Β’ Ανωτέρα), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β’ Ανωτέρα), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις

Βιόλα 

 • Διάρκεια σπουδών: 11 ή 12 έτη (Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 χρόνια, Ανωτέρα 3 ή 4 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Εκ πρώτης όψης ανάγνωση (2 έτη, αρχίζοντας από Β’ Ανωτέρα), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β’ Ανωτέρα), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

Βιολοντσέλο (Βιολονσέλλο)

 • Διάρκεια σπουδών:  11 έτη ( Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Εκ πρώτης όψης ανάγνωση (2 έτη, αρχίζοντας από Β’ Ανωτέρα), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β’ Ανωτέρα), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

Κοντραμπάσο (Βαθύχορδο)

 • Διάρκεια σπουδών: 7 έτη ( Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 1 έτος, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Εκ πρώτης όψης ανάγνωση (2 έτη, αρχίζοντας από Β’ Ανωτέρα), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β’ Ανωτέρα), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Σχολή Κιθάρας
 • Διάρκεια σπουδών: 11 έτη (Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Μουσική Δωματίου (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄Ανωτέρα).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Σχολή Κλασικών Κρουστών

Το Ωδείο διαθέτει μεγάλη γκάμα κρουστών οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας (τυμπάνια, γκραν-κάσα, ταμπούρα, μεταλλόφωνο, τρίγωνο, ξυλόφωνο, κύμβαλα, γκονγκ). 

 • Διάρκεια σπουδών: 7 έτη ( Προκαταρκτική 1 έτη, Κατωτέρα 1 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (από την Μέση σχολή και μέχρι το πέρας των σπουδών), Μορφολογία, Οργανογνωσία, Μουσική Δωματίου, Ορχήστρα, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Εκ πρώτης όψης ανάγνωση (από τη Β’ Ανωτέρα), Ομαδικές ασκήσεις πνευστών/εγχόρδων.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Σχολή Μονωδίας
 • Διάρκεια σπουδών: περίπου 8  έτη ( Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (από την Μέση σχολή και μέχρι το πέρας των σπουδών), Πιάνο (μέχρι και τη Μέση σχολή), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη αρχίζοντας από Β΄ Ανωτέρα), Ορθή προφορά ξένων κειμένων, Μελοδραματική (αρχίζοντας από την Α’ Ανωτέρα μέχρι περάτωσης των σπουδών), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Σχολή Πνευστών - Ξύλινα Πνευστά

Φλάουτο (Πλαγίαυλος)

 • Διάρκεια σπουδών: 8 έτη (Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη από τη Β’ Ανωτέρα), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 1 έτος σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής. Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή).

Όμποε (Οξύαυλος)

 • Διάρκεια σπουδών: 7 έτη (Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 1 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη από τη Β’ Ανωτέρα), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις, ενώπιον επιτροπής.

Κλαρινέτο (Ευθύαυλος)

 • Διάρκεια σπουδών: 8 έτη (Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη από τη Β’ Ανωτέρα), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 1 έτος σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

Σαξόφωνο

 • Διάρκεια σπουδών: 8 έτη (Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη από τη Β’ Ανωτέρα), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις, ενώπιον επιτροπής.

Φαγκότο (Βαρύαυλος)

 • Διάρκεια σπουδών: 7 έτη (Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 1 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη από τη Β’ Ανωτέρα), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις, ενώπιον επιτροπής.

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Σχολή Πνευστών - Χάλκινα Πνευστα

(με προεγγραφες)

Κόρνο (Κέρας)

 • Διάρκεια σπουδών: 8 έτη (Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη από τη Β’ Ανωτέρα), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 1 έτος σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής. Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή).

Τρομπέτα (Σάλπιγξ)

 • Διάρκεια σπουδών: 8 έτη (Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη από τη Β’ Ανωτέρα), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 1 έτος σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής. Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή).

Τρομπόνι (Ολκωτή Σάλπιγξ)

 • Διάρκεια σπουδών: 8 έτη (Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη από τη Β’ Ανωτέρα), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 1 έτος σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής. Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή).

Τούμπα (Βαθιά Σάλπιγξ) – Ευφώνιο

 • Διάρκεια σπουδών: 8 έτη (Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη από τη Β’ Ανωτέρα), Μεταφορά, Ομαδικές ασκήσεις πνευστών, Ορχήστρα.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 1 έτος σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής. Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή).

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Σχολή Πιάνου
 • Διάρκεια σπουδών: 11 ή 12 έτη (Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 ή 4 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Χορωδία (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄Ανωτέρα), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη, αρχίζοντας από τη Β’ Ανωτέρα), Μορφολογία (1 έτος).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα είναι τα μαθήματα που περιλαμβάνονται όταν κάποιος εγγράφεται σε μια κάποια σχολή αναγνωρισμένη ή μη. Η παρακολούθηση των Γενικών υποχρεωτικών μαθημάτων από μέρους του σπουδαστή είναι επιβεβλημένη για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος και βοηθούν γενικότερα τον σπουδαστή να βελτιώσει και να ολοκληρώσει την μουσική του κατάρτιση.
Τα Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα είναι:

 • Θεωρία της μουσική, Σολφέζ, Ακουστικά – 3 τάξεις, εβδομαδιαία χρονική διάρκεια ομαδικού μαθήματος 90′
 • Αρμονία, Σολφέζ, Ακουστικά – 3 τάξεις, εβδομαδιαία χρονική διάρκεια ομαδικού μαθήματος 90′
 •  Ιστορία της μουσικής – 2 χρόνια, εβδομαδιαία χρονική διάρκεια ομαδικού μαθήματος 60′
 •  Μορφολογία –  1 χρόνο, εβδομαδιαία χρονική διάρκεια ομαδικού μαθήματος 60′
 •  Χορωδία –    2 χρόνια, εβδομαδιαία χρονική διάρκεια ομαδικού μαθήματος 90′
 • Πρακτικό Διδασκαλείο – 2 χρόνια
 •  Μουσική Δωματίου – 3 χρόνια
 • Υποχρεωτικό Αντίστιξης
 •  Υποχρεωτικό Πιάνο
 •  Ενορχήστρωση
 •  Οργανολογία
 •  Μελοδραματική
 •  Ορχήστρα
 •  Εκ πρώτης όψης ανάγνωση (Prima Vista)
Μουσικά Σύνολα Κλασικής Μουσικής

Σύγχρονες Σπουδές

Ο Τομέας Σύγχρονων Σπουδών στο Δημοτικό Ωδείο Ασπροπύργου δημιουργήθηκε με πρόβλεψη των αλματωδών εξελίξεων του μουσικού χώρου. Σκοπό έχει να προετοιμάσει τους σπουδαστές να ανταπεξέλθουν στην εξέλιξη της σύγχρονης μουσικής εκτέλεσης και τεχνολογίας.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στον Τομέα Σύγχρονων Σπουδών απονέμουν αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης κατόπιν ολοκληρωμένης και επιτυχής φοίτησης. Η διάρκεια των σπουδών στα τμήματα καθορίζεται ξεχωριστά σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ωδείου. Η διδακτέα ύλη του κάθε τμήματος καθορίζεται από τον ειδικό καθηγητή. Η πρόοδος του κάθε σπουδαστή ελέγχεται δύο φορές μέσα στο χρόνο από επιτροπή.

Το μάθημα είναι ατομικό (με εξαίρεση τα Μουσικά Σύνολα Σύγχρονης Μουσικής), πραγματοποιείται μία ή δύο φορές την εβδομάδα και διαρκεί από 40 λεπτά μέχρι και 1 ώρα, ανάλογα την επιλογή τμήματος.

Στα Τμήματα Σύγχρονων Σπουδών ανήκουν:

Ακορντεόν

Αρμόνιο

Ακουστική Κιθάρα

Ηλεκτρική Κιθάρα

Ηλεκτρικό Μπάσο

Σύγχρονο Τραγούδι

Drums

Ακορντεόν
 • Διάρκεια σπουδών: 11 έτη (Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄Ανωτέρα).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Αρμόνιο
 • Διάρκεια σπουδών: 11 έτη (Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη)*.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄Ανωτέρα).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

*Η Διάρκεια σπουδών που αναφέρεται είναι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης του σπουδαστή. Ο μέγιστος είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ίση με το μισό αυτού του ελάχιστου χρόνου.

Ακουστική Κιθάρα

Η Ακουστική κιθάρα είναι όργανο πολυφωνικό και ανήκει στην κατηγορία των νυκτών εγχόρδων οργάνων. Παίζεται με πένα αλλά και αρκετές φορές με τα δάκτυλα. 

Αποτελείται από δύο μέρη ,το σώμα και το μπράτσο. Το σώμα είναι καμπυλωτό  και χρησιμεύει σαν ηχείο. Επάνω του βρίσκεται η γέφυρα (καβαλάρης) όπου στηρίζεται η μία άκρη των χορδών.
Το μπράτσο είναι το μακρόστενο μέρος της κιθάρας που περιλαμβάνει την ταστιέρα, τον ζυγό και τα κλειδιά όπου δένεται η άλλη άκρη των χορδών.
 
Η ακουστική κιθάρα έχει 6 μεταλλικές χορδές που κουρδίζονται ΜΙ ΣΙ ΣΟΛ ΡΕ ΛΑ ΜΙ ωστόσο συναντάμε και κιθάρες με 7 η και 12. Χρησιμοποιείται σε πολλά είδη μουσικής blues, jazz, rock, heavy metal, pop αλλά και στη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Λέγεται ακουστική επειδή η παραγωγή ήχου γίνεται μόνο με ακουστικές μεθόδους σε αντίθεση με την ηλεκτρική κιθάρα. Η εξελίξη της ακουστικής κιθάρας είναι η ηλεκτροακουστική που είναι στην ουσία το ίδιο όργανο όπου όμως ο ήχος ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα.

Οι σπουδές στην ακουστική κιθάρα χωρίζονται σε 4 κύκλους όπου διδάσκονται θεωρία, πρακτική εξάσκηση, συνοδεία τραγουδιών, αυτοσχεδιασμός.

Ηλεκτρική Κιθάρα

Όπως όλα τα είδη κιθάρας έτσι και η ηλεκτρική κιθάρα είναι όργανο πολυφωνικό και ανήκει στην κατηγορία των νυκτών εγχόρδων οργάνων. Η ηλεκτρική κιθάρα χρησιμοποεί ηλεκτρομαγνήτες για να μετατρέψει τον ηχητικό παλμό των ατσάλινων χορδών της σε ρεύμα και να ενισχυθεί αργότερα με ένα σύστημα ενισχυτή-ηχείου. Το σήμα που προέρχεται από την κιθάρα μπορεί κάποιες φορές να διαφοροποιηθεί με εφέ όπως το reverb ή να παραμορφωθεί (Distortion). 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τους μουσικούς BIG BAND της jazz. Παίζεται με πένα, αν και κατά καιρούς εμφανίσθηκαν κιθαρίστες κυρίως του blues που έπαιζαν με τα δάκτυλα. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται είναι ξύλινα και είναι το σώμα (το πλατύ μέρος της κιθάρας) και το μπράτσο. Η ηλεκτρική κιθάρα έχει 6 χορδές που κουρδίζονται ΜΙ ΣΙ ΣΟΛ ΡΕ ΛΑ ΜΙ αλλά υπάρχουν και με 7 χορδές. Τελευταία έχουν κατασκευαστεί κιθάρες με 2 μπράτσα με 6 και 12 χορδές αντίστοιχα. Χρησιμοποιείται σε διάφορα είδη μουσικής όπως blues, jazz , pop, rock, heavy metal κ.α.

Το μάθημα της κιθάρας ξεκινά από τις βασικές τεχνικές γνώσεις του οργάνου παράλληλα με τις βασικές θεωρητικές γνώσεις που χρειάζονται στο σύγχρονο κιθαρίστα.
Διδάσκονται όλα τα στυλ μουσικής, αυτοσχεδιασμός (Rock/Metal, Jazz/Fusion,Blues).
Κλίμακες σχετικές με το κάθε στυλ, θεωρία, ανάγνωση παρτιτούρας, RhythmGuitar.
Ανάπτυξη  τεχνικής (Alternate Picking, Sweep Picking, Tapping κ.ά.).
Όλα αυτά μαζί με μια τεράστια γκάμα τραγουδιών σε πάρα πολλά είδη και στυλ.
Ελεύθερη επιλογή τραγουδιών και διδασκαλία σε μελωδία και solo με την βοήθεια backing track.

Ηλεκτρικό Μπάσο

Το ηλεκτρικό μπάσο είναι όργανο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των νυκτών εγχόρδων. Έχει πιο χοντρές χορδές από την ηλεκτρική κιθάρα. Ο ήχος παράγεται όταν πάλλεται η χορδή και μέσω των ηλεκτρομαγνητών μετατρέπεται σε ρεύμα που ενισχύεται από ένα σύστημα ενισχυτή-ηχείου.

Ο ρόλος του είναι σχετικός με αυτόν του κοντραμπάσου στην συμφωνική ορχήστρα, Πρέπει δηλαδή να δένει το ρυθμικό και το μελωδικό μέρος σε ένα  group. Ενώ έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σαν πολυφωνικό όργανο κυρίως παίζει μονοφωνικά. Το σχήμα του και η κατασκευή του μοιάζουν με αυτά της ηλεκτρικής κιθάρας. Έχει 4 μεταλλικές χορδές που κουρδίζονται ΣΟΛ ,ΡΕ, ΛΑ, ΜΙ. Τελευταία έχουν κατασκευαστή μπάσα με 5 χορδές (με την προσθήκη μίας χαμηλής ΣΙ χορδής) και με 6 χορδές  με μια επί πλέον ΝΤΟ στην ψηλή περιοχή.

Παίζεται με τα δάκτυλα αλλά και με πένα όπως η ηλεκτρική κιθάρα και χρησιμοποιείται σε διάφορα είδη μουσικής, blues, jazz ,pop, rock, heavy metal κ.α.

Οι σπουδές στο ηλεκτρικό μπάσο χωρίζονται σε 4 κύκλους όπου διδάσκονται θεωρία, πρακτική εξάσκηση, συνοδεία τραγουδιών, αυτοσχεδιασμός.

Σύγχρονο Τραγούδι

Η φωνητική αποτελεί πλέον ένα σοβαρό στόχο για πολλούς. Μια προοπτική καριέρας που απαιτεί, όχι μόνο ταλέντο, αλλά γνώση και οργάνωση. Ένας ολοκληρωμένος τραγουδιστής πρέπει να έχει την πείρα να αντιμετωπίζει τη φωνή του σαν ένα μουσικό όργανο, το οποίο θα εξελίσσει σε συνδυασμό με τα σωματικά και πνευματικά του προσόντα.

Drums

Τα drums ή drum-set, είναι ένα σύνολο από τύμπανα και πιατίνια που παράγουν ήχους όχι φανερά μελωδικούς, αλλά έντονα ρυθμικούς, όταν τα κτυπάμε με τις μπαγκέτες ή τις βούρτσες, ή χρησιμοποιώντας τα πεντάλς που διαθέτουν. Τα ντραμς, σε ένα οργανικό σύνολο, παρέχουν τη σταθερότητα του ρυθμού, αλλά και τις απαραίτητες υποδιαιρέσεις του χρόνου, με στόχο τη δημιουργία ενός χαρακτηριστικού ρυθμικού σχήματος για το κάθε μουσικό θέμα, ενώ παράλληλα, με την ποικιλία των ήχων τους στολίζουν τις μουσικές φράσεις. Είναι προφανές, ότι ουσιαστικά υποκαθιστούν, στη σύγχρονη μουσική, τα κρουστά που συναντάμε στις ορχήστρες κλασικής μουσικής .

Υπέροχες εφαρμογές των ντραμς και με έντονη δυναμική παρουσία συναισθημάτων, βρίσκουμε στην Τζαζ, στη Λάτιν, στη Ροκ, αλλά ακόμη και σε κάθε τοπική λαϊκή ή δημοτική μουσική .Πέρα από την άριστη γνώση των μουσικών χρονικών αξιών και του μετρικού τους συστήματος, η μελέτη των ντραμς μας οδηγεί και στην κατάκτηση ιδιαίτερα εντυπωσιακών τεχνικών σημαντικής δυσκολίας, που αφορούν τόσο στα χέρια και στα πόδια, αλλά και στην απόλυτα ανεξάρτητη μεταξύ τους χρήση.

Οι σπουδές στα ντραμς χωρίζονται σε 12 επίπεδα, η ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην πλήρη γνώση του οργάνου και κατάκτηση των τεχνικών του δυσκολιών:

 • Επίπεδο 1-2:     Βασική Τάξη
 • Επίπεδο 3-6:     Μέση Τάξη
 • Επίπεδο 7-10:   Ανωτέρα Τάξη
 • Επίπεδο 11-12: Master (επίπεδο διπλώματος)

[Σημ: Η χρονική διάρκεια κάθε επιπέδου μπορεί να είναι από 6 μήνες έως και ένα έτος, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας, αλλά και την επίδοση του μαθητή.]

Τμήμα Παραδοσιακής - Λαικής Μουσικής

Το Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής εμβαθύνει στα μουσικά συστήματα και αναπτύσσει σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης των παραδοσιακών οργάνων, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον της παραδοσιακής μας μουσικής. Μουσικής ζωντανής, που έρχεται από το χθες και ελεύθερα και αβίαστα ενσωματώνεται και τρέφει το σήμερα. 

Οι καθηγητές του τμήματος, με βαθιά αγάπη και έντονη καλλιτεχνική αναζήτηση, όχι μόνο τιμούν τη μουσική παράδοση του τόπου μας αλλά συμβάλλουν στην προσπάθεια αναίρεσης μιας αντίληψης που για πολύ χρόνο υποτίμησε την παράδοση αυτή. 

Οι μαθητευόμενοι μουσικοί μελετούν τις κατακτήσεις των παλαιών τεχνιτών σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο και για πρώτη φορά η παραδοσιακή μουσική αποκτά εκπροσώπους που διεκδικούν για λογαριασμό της δικαιώματα Τέχνης, ενδιαφερόμενοι για την καλλιτεχνική της αξία, χωρίς δεσμεύσεις γραφικού, φολκλορικού ή μουσειακού τύπου. 

Τα όργανα που διδάσκονται στο Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής είναι:

ΕΓΧΟΡΔΑ (ταμπουράς, λαούτο, ούτι, βιολί, κανονάκι, σαντούρι, λύρα κ.ά.)

ΠΝΕΥΣΤΑ (κλαρίνο, φλογέρα, σουραύλι, ζουρνάς, άσκαυλος κ.ά.)

ΚΡΟΥΣΤΑ (τουμπελέκι, ντέφι, νταούλι κ.ά.)

Το Τμήμα Λαϊκής Μουσικής προσφέρει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένες σπουδές σε ένα είδος μουσικής εξαιρετικά δημοφιλές στο κοινό, που ωστόσο μέχρι σήμερα υπέφερε από την έλλειψη οργανωμένης εκπαιδευτικής υποδομής. 

Η σχολή είναι επανδρωμένη με μουσικούς που διαθέτουν πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία στο χώρο της λαϊκής μουσικής. Κάτω από την καθοδήγησή τους οι σπουδαστές αποκτούν τις γνώσεις και εμπειρίες που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση επαγγελματικών ευκαιριών. 

Τα όργανα που διδάσκονται (με προεγγραφές) στο Τμήμα Λαϊκής Μουσικής είναι:

ΕΓΧΟΡΔΑ (μπουζούκι, τζουράς, μπαγλαμάς)

Βυζαντινή Μουσική

Η σχολή Βυζαντινή Μουσικής δίνει τη δυνατότηα σε όσους το επιθυμούν να μάθουν την ψαλτική τέχνη και να αποκτήσουν κατόπιν εξετάσεων το πτυχίου Ιεροψάλτη ή το δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής (αναγνωρισμένα από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.).

Μουσική Προπαιδεια

Το σύστημα Carl Orff είναι αντίληψη της μουσικής, του χώρου, της κίνησης, ακόμα και του εαυτού μας.
Το παιδί διασκεδάζει, παράγει και μαθαίνει. Στο τέλος κάθε κύκλου, το παιδί έχει εξοικειωθεί με όλα τα είδη των οργάνων.

Προετοιμασία Υποψηφίων

Για την εισαγωγή στα μουσικά σχολεία και στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Αυτό πολλές φορές απαιτεί προετοιμασία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ανταποκρινόμενν στις νέες αυτές ανάγκες, το Δημοτικό Ωδείο Ασπροπύργου (Δ.Ω.Α.) έχει τα αναγκαία ατομικά μαθήματα για να προετοιμάσει τους αντίστοιχους υποψηφίους.