Ο Δήμος Ασπροπύργου συμμετείχε στο 2ο Συνέδριο του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ με τίτλο: «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό». Στο συνέδριο συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, η οποία μετέφερε τις ευχαριστίες του Δημάρχου Ασπροπύργου κ. Νικόλαου Μελετίου προς όλους τους συμμετέχοντες, για την πρόσκληση και ανέφερε, πως ο ρόλος του παιχνιδιού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από την προσχολική μέχρι και την σχολική ηλικία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση γνώσης, αλλά και στην ανάδειξη των ιδιαιτέρων ικανοτήτων των παιδιών.

Στόχος του Συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν  το Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, το Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή, το Labοratory for Research on Early Childhood Psychopedagogy, το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Greek Cultural Institute και  το  Μητροπολιτικό Κολλέγιο  ήταν η διερεύνηση  των δυνατότητων που προσφέρει το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στη μη τυπική.

Η Αντιδήμαρχος, κατά τον χαιρετισμό της τόνισε  ότι: «Στο πλαίσιο χρήσης διαφορών τεχνικών με απώτερο στόχο τη μάθηση, αναμφισβήτητα η συμβολή του παιχνιδιού είναι σημαντική και ίσως πολλές φορές σημαντικότερη ακόμη και από τη συμβολή του βιβλίου. Δεν ήταν τυχαία η αναφορά του σπουδαίου επιστήμονα Albert Einstein, ότι το παιχνίδι αποτελεί την ανώτερη μορφή μάθησης. Ο ρόλος του παιχνιδιού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από την προσχολική μέχρι και την σχολική ηλικία έχει ιδιαίτερη σημασία συμβάλλοντας σημαντικά στην απόκτηση γνώσης, αλλά και στην ανάδειξη των ιδιαιτέρων ικανοτήτων των παιδιών. Μέσα από το παιχνίδι, γονείς κι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ταλέντα και κλίσεις των παιδιών και να συνδράμουν με κάθε τρόπο για την εξάσκησή τους. Ως εμπλεκόμενοι στον τομέα της παιδείας οφείλουμε όλοι μας, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες στην παρεχόμενη εκπαίδευση, ώστε να φτιάξουμε μια γενιά ανθρώπων με αναπτυγμένη κριτική σκέψη και δημιουργικότητα και κατ’ επέκταση έναν καλύτερο κόσμο με καλαισθησία και ιδιαιτέρως με ευαισθησίες.»