Παρακαλώ δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ανακοίνωση σχετικά με την άμεση πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικό Καθαριότητας

Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού καθαριότητας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΓΙΑΣ