Στα πλαίσια των Θριασίων στo Προαύλιο Λαογραφικού Μουσείου, Ασπρόπυργος

ΕΙΔΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ