Η 3η Δεκεμβρίου έχει οριστεί και καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ, που υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα άτομα με αναπηρία, προωθώντας δράσεις υποστήριξης, ενημέρωσης και αφύπνισης της κοινωνίας μας.

Η ημέρα αυτή αποτελεί μία ευκαιρία για τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς, αλλά και την ίδια την Κοινωνία, να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Στόχος είναι η προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και η κινητοποίηση για την υποστήριξη της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ΑμεΑ.

Οι συμπολίτες μας με αναπηρία, μας εμπνέουν καθημερινά και κερδίζουν τον σεβασμό της κοινωνίας για τη δημιουργική συμμετοχής τους σ’ αυτή. Οφείλουμε να τους παρέχουμε το χώρο για να απελευθερώσουν τις δυνατότητες τους για να κάνουν τη διαφορά. Σήμερα, καμαρώνουμε και απολαμβάνουμε τις επιτυχίες τους στις τέχνες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις επιστήμες και στα δημόσια πράγματα. Στέλνουμε μήνυμα όλοι μαζί για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ παντού. Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφής διάκριση ή στερεότυπο που αναστέλλει την ισότιμη συμμετοχή τους σ’ όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Η σύγχρονη κοινωνία δεν επικροτεί πλέον επιδοματικές πολιτικές στήριξης αλλά σχεδιάζει και εφαρμόζει ουσιαστικές και πραγματικές πολιτικές ίσων ευκαιριών. Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ (WHO) αλλά και των επίσημων φορέων του κράτους, ο αριθμός των ΑμεΑ στην Ελλάδα ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.

Ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε τους συμπολίτες μας ΑμεΑ με τις Κοινωνικές μας Υπηρεσίες και τα ανάλογα προγράμματα των Νομικών μας Προσώπων. Συνεργαζόμαστε με τους αντίστοιχους φορείς- συλλόγους της πόλης μας και συμμετέχουμε σε κάθε πρωτοβουλία για δράσεις και υποδομές που έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν και αυτοί οι συμπολίτες μας.