Κατόπιν σύγκλισης των αρμοδίων οργάνων για την προετοιμασία του Δήμου Ασπροπύργου και των Υπηρεσιών του, για την αντιμετώπιση της Πανδημίας και την περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού στο Δήμο Ασπροπύργου, σήμερα στις 12 Μαρτίου 2020, ανακοινώνουμε τα εξής:

1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκαν ήδη απολυμάνσεις σε Βρεφικούς, Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, καθώς και σε χώρους Αθλητικών Εγκαταστάσεων, στα ΚΑΠΗ, και σ’ άλλα Δημοτικά κτίρια. Οι απολυμάνσεις θα συνεχιστούν και στα υπόλοιπα Δημοτικά κτίρια. Σημειώνεται ότι η απολύμανση γίνεται με ειδικά υλικά και ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει μετά την παρέλευση 12 ωρών. Οι απολυμάνσεις θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναστέλλεται η λειτουργία των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών, των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων της πόλης από τις 11 Μαρτίου 2020 και για 14 μέρες.

Αναστέλλεται η λειτουργία για ένα μήνα, των Τμημάτων Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας της 3ης Ηλικίας (ΚΑΠΗ) του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας.

Αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές δομές του Πνευματικού Κέντρου (Ωδείο, Βιβλιοθήκη, Χορευτικό) έως ότου ανοίξουν τα σχολεία.

Αναστέλλεται η λειτουργία των πέντε ΚΔΑΠ του Δήμου για δύο εβδομάδες.

Αναστέλλεται η λειτουργία των μαθημάτων της Ρωσικής και Ρουμανικής Γλώσσας.

Αναστέλλονται όλες οι μαζικές επισκέψεις και εκδηλώσεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο για δύο εβδομάδες.

Αναστέλλονται όλες οι απογευματινές δραστηριότητες των Συλλόγων στα σχολεία της πόλης μας για δύο εβδομάδες, καθώς και η παραχώρηση χώρων από τα Σχολεία σε Συλλόγους και Φορείς.

Αναστέλλεται η λειτουργία του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου «Γαλαξίας».

Αναβάλλονται οι συνεδριάσεις υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η καταβολή αναπηρικής παροχής και παράλληλα παρατείνεται ισόχρονα και η ασφαλιστική ικανότητα όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για έναν (1) μήνα για αιτήσεις που έληξαν τον Φεβρουάριο του 2020, (υποβολή αίτησης τον Απρίλιο 2020).

Για το επίδομα στέγασης παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων, η οποία λήγει τον Μάρτιο του 2020, (υποβολή αίτησης τον Απρίλιο 2020) .

Αναστέλλονται οι προθεσμίες διαδικασίας που αφορούν την χορήγηση του επιδόματος γέννησης όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου του 2020.

Το προσωπικό καθαριότητας των δομών του Δήμου Ασπροπύργου που θα παραμείνουν κλειστές, θα συνδράμει και θα επικουρεί την καθαριότητα, των Υπηρεσιών του Δήμου που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, κατόπιν σχεδιασμού κάλυψης των αναγκών των Διευθύνσεων.

Σκοπός όλων των ανωτέρω που αποφασίστηκαν, είναι να προστατεύουμε κάθε κάτοικο και επισκέπτη και να διακόψουμε τις αλυσίδες μετάδοσης του Κορωνοϊού στην πόλη μας. Έχουμε αποστείλει σε όλες τις Διευθύνσεις για ενημέρωση τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Εγκυκλίους για ενημέρωση του προσωπικού και αυστηρή εφαρμογή τους.

Είμαστε σε αναμονή κάθε νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Εγκυκλίων από την Κεντρική Κυβέρνηση για να προβούμε στις δέουσες ενέργειες και αποφάσεις.