ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Το Πνευματικό Κέντρο, έχοντας ως γνώμονα τις ευεργητικές επιδράσεις της μουσικής στον άνθρωπο, αποφάσισε τη δημιουργία του Δημοτικού Ωδείου, ενός μουσικού ιδρύματος, αναγνωρισμένου από το Κράτος (με απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ), το οποίο παρέχει επίσης επαγγελματική αλλά και ελεύθερη μουσική κατάρτιση.