Συγκρότηση, Στελέχωση και Λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας, της Παραδοσιακής Ορχήστρας, της Ποντιακής Ορχήστρας και της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και Λειτουργία Ομάδων Χορού και Θεατρικών Ομάδων

Συγκρότηση, Στελέχωση και Λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας, της Παραδοσιακής Ορχήστρας, της Ποντιακής Ορχήστρας και της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και Λειτουργία Ομάδων Χορού και Θεατρικών Ομάδων

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο “ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ...