Ωράριο Λειτουργίας Δήμου Ασπροπύργου

Ωράριο Λειτουργίας Δήμου Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψη: 1.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 Τεύχος Α΄) και με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊoύ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 2.Την...
Διακόπτουμε τις Αλυσίδες Μετάδοσης του Κορωνοϊού στην Πόλη μας

Διακόπτουμε τις Αλυσίδες Μετάδοσης του Κορωνοϊού στην Πόλη μας

  Κατόπιν σύγκλισης των αρμοδίων οργάνων για την προετοιμασία του Δήμου Ασπροπύργου και των Υπηρεσιών του, για την αντιμετώπιση της Πανδημίας και την περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού στο Δήμο Ασπροπύργου, σήμερα στις 12 Μαρτίου 2020, ανακοινώνουμε τα...