Στα πλαίσια των Θριασίων Συναυλία στo Ανοικτό Θέατρο Αγροκηπίου, Ασπρόπυργος

ΕΙΔΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ