Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή, Κωνσταντίνου Κόλμερ, εδώ.