Πρόσκληση από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου!