Ο κ. Κωνσταντίνος Κοσμάς είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1977) του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στην εδαφολογία από το Πανεπιστήμιου PURDUE της Ινδιάνας των ΗΠΑ (1984) με υποτροφία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Αφυπηρέτησε την 31 Αυγούστου 2015 στη βαθμίδα του καθηγητή από το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακηρύχθηκε Ομότιμος Καθηγητής του ΓΠΑ τον Δεκέμβριο του 2016.

Ο κ. Κοσμάς υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ για 28 έτη στον Τομέα Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας. Εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα το 1987 με αντικείμενο γενική εδαφολογία. Το 1992 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, το 1996 εκλέχθηκε στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2000 εκλέχθηκε στην βαθμίδα του Καθηγητή. Το αντικείμενο της θέσης στις τρείς τελευταίες βαθμίδες ήταν «Εφηρμοσμένη Εδαφολογία».

Συμμετείχε ενεργά σε διοικητικά θέματα του Τμήματος Α.Φ.Π.&Γ.Μ και του ΓΠΑ. Ορίσθηκε ως επιστημονικός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Α.Φ.Π και Γ.Μ και ως Ιδρυματικός υπεύθυνος του ΓΠΑ των μεταπτυχιακών του ΕΠΑΕΚ. Ως αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Α.Φ.Π.&Γ.Μ αναπλήρωσε την θέση του προέδρου.

Συμμετείχε ως επιστημονικός υπεύθυνος ή συντονιστής σε περισσότερα από 25 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα στα οποία ανέπτυξε ερευνητικά θέματα ιδιαίτερα στην υποβάθμιση και ερημοποίηση της γης με διεθνή αναγνώριση.

Ο κ. Κοσμάς έχει σημαντικό συγγραφικό έργο. Έχει περισσότερες από 85 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει σημειώσεις και ένα βιβλίο με τον τίτλο «Υποβάθμιση και Ερημοποίηση της Γης». Το έργο του έχει διεθνή αναγνώριση που τεκμηριώνεται με περισσότερες από 3000 ετερο-αναφορές. Είναι αξιολογητής ερευνητικών εργασιών σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Χρημάτισε ως μέλος και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Ερημοποίησης της γης για μια περίπου δεκαετία. Στα πλαίσια αυτά έλαβε μέρος ως εθνικός εκπρόσωπος στις συνεδριάσεις των Ηνωμένων Εθνών (UNCCD).

Οργάνωσε και καθοδήγησε μεγάλο αριθμό πτυχιακών και μεταπτυχιακών μελετών ως εισηγήτρια σε θέματα σχετικά του αντικειμένου. Επίσης καθοδήγησε ως εισηγητής ή τριμελής επιτροπή πολλές διδακτορικές διατριβές.