Βραδιά Παραδοσιακών χορών με ορχήστρες από ντόπιους οργανοπαιχτες:
Ρόδος: Γιάννης Κλαδάκης (Λύρα- τραγούδι)
Γιάννης Λεντακης (Λαούτο)
Κέα (Τζιά): Γιάννης Σέρβος (Τσαμπούνα)
Κώστας Δεμένεγας (Λαούτο-Τραγούδι), Δημήτρης Πορίχης (Τουμπί)
Αρβανίτικοι χοροί: Νίκος Σοφός (Πίπιζα), Ζωγράφος Μπεθάνης (Νταούλι)
Πόντος: Νίκος Σοφιανίδης (Λύρα), Παντελής Νικολαΐδης (Αγγείον), Δημήτρης Αδελφόπουλος (Νταούλι).